Z činnosti dolnoradechovských hasičů v prvním pololetí roku 2021

O tom, co se „u našich hasičů“ dělo loňský rok, jste se dočetli v minulých číslech Zpravodaje. Rádi bychom opět navázali a seznámili čtenáře, sousedy i občany vesnice s událostmi SDH Dolní Radechová, které proběhly od ledna do června.

Jednotka měla v tomto období celkem osm výjezdů.

Ve středu 13. ledna vyjížděla na pomoc zapadlému vozidlu do ulice Hlubočky, u kterého hrozilo, že spadne do bývalého rybníku. Na pomoc hasiči také využili nad rámec své techniky i obecní traktor. V pátek 15. ledna naši hasiči odstranili rampouchy ze střechy místní školy, které hrozily pádem na chodník. V pátek 29. ledna jednotka vyjela pomoci s úklidem po dopravní nehodě dodávky v Červeňáku. Na místě spolupracovala s PČR, HZS a odtahovou službou.

Na Velikonoční pondělí 5. dubna jednotka vyrazila k požáru hrabanky s několika ohnisky na Pavlišově. Po uhašení požáru následovalo vytažení zapadlé CAS 25 jiné jednotky. V úterý 27. dubna pak vyjížděla opět k požáru hrabanky, která zahořela po předchozím pálení v Zápačí.

V pondělí 10. května byly hasiči povoláni k rozsáhlému požáru lesního porostu po pálení klestí pod Pavlišovem. Hned den na to, v úterý 11. května, jeli hasiči odklízet spadlý strom, který zneprůjezdnil celý jízdní pruh na hlavní silnici před odbočkou ke stavebninám Danton. Na pomoc byl přivolán i automobilový žebřík profesionálních hasičů, aby bylo možné doklidit větve visící nad vozovkou. V neděli 16. května se pak situace s neprůjezdnou silnicí ve stejném místě opakovala pádem dalšího stromu.

Vzhledem k aktuální situaci a neustále se měnícím podmínkám pro volnočasové aktivity jsme se rozhodli, že tento školní rok již kroužek otevírat nebudeme. Pravidelné pondělní setkávání dospělých hasičů bylo obnoveno v červnu.

Aktuální informace ke kroužku Mladých hasičů lze získávat z Facebooku nebo z webových stránek dobrovolných hasičů (www.hasici-dr.cz). Přehled výjezdů jednotky pak lze najít jak na webových stránkách, tak i v hasičské vývěsce před obchodem. V případě zájmu mezi sebe rádi přivítáme další nadšené hasiče (jak ty mladé, tak ty dospělé).

 

  Odkaz na oficiální Facebook Mladých hasičů DR, kde najdete spoustu užitečných informací: ZDE