Z činnosti dolnoradechovských hasičů v prvním pololetí roku 2022

O tom, co se „u našich hasičů“ dělo loňský rok, jste se dočetli v minulých číslech Zpravodaje. Rádi bychom opět navázali a seznámili čtenáře, sousedy i občany vesnice s událostmi SDH Dolní Radechová, které proběhly od ledna do května.

Jednotka měla v tomto období celkem dvanáct výjezdů.

V úterý 4. ledna vyjela odstranit dva spadlé stromy, které zasahovaly do ulice Červeňák. V neděli 30. ledna jednotka vyjela ke spadlému stromu tamtéž.

Ve čtvrtek 17. února při vichřici Dudley naši hasiči vyjížděli hned třikrát. Nejprve jednotka vyjela odstranit velké množství spadlých stromů na cestě před Dolními Rybníky. Na místě došlo ke spolupráci s JSDH Horní Radechová. Chvíli po tom jednotka vyjela odstranit spadlý strom do ulice Červeňák. Následně vyjela k dalším popadaným stromům před Dolními Rybníky spolu s JSDH Horní Radechová. V pátek 18. února v noci při silném větru opakovaně naši hasiči odstraňovali spadlý strom z vozovky na stejném místě před Dolními Rybníky. K zásahu byli znovu povoláni společně s JSDH Horní Radechová. V sobotu 19. února měla jednotka dva výjezdy při stále trvající vichřici. Nejprve vyjela k jednomu spadlému stromu do komunikace, následně odstranit další spadlý strom do silnice. U obou zásahů při odstraňování škod před Dolními Rybníky spolupracovali s JSDH Horní Radechová.

Ve středu 9. března naše jednotka z důvodu požáru v Sico Rubena s.r.o. ve Velkém Poříčí držela pohotovost na vlastní zbrojnici. Ve čtvrtek 24. března jednotka vyjela k rozsáhlému požáru lesa a louky po pálení klestí na Lipí. Na místě nakonec zasahovalo celkem 9 jednotek a vrtulník letecké služby PČR s bambivakem.

V pondělí 4. dubna jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky na Babí. Jednalo se o několik ohnisek po lesní těžbě, kde vlivem silného větru docházelo k rychlému šíření požáru. Na místě došlo ke spolupráci s HZS Náchod a JSDH Náchod (PD město, PD Běloves, PD Babí, PD Pavlišov).

V neděli 15. května v noci byla jednotka povolána k požáru na chodbě bytového domu v Náchodě.

Hasičský ples se měl uskutečnit v únoru. Vzhledem ke koronavirové situaci jsme se po domluvě rozhodli, že by nebylo rozumné akci organizovat. Doufáme a těšíme se, že po dvouleté pauze nám ples již příští rok vyjde.

Od minulého roku probíhá také velká rekonstrukce hasičské zbrojnice. Práce se již začínají chýlit ke konci. Díky přestavbě získáme nové stání pro dopravní automobil, více místa v garáži zbrojnice a větší klubovou místnost.

V sobotu 14. května se konala na hřišti za halou v Dolní Radechové soutěž okrsku Náchod. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – požární sport a pořadová příprava družstva 3+1. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev. V obou kategoriích družstvo z Dolní Radechové získalo bramborovou medaili.

Kroužek Mladých hasičů běží a funguje. Snažíme se zaměřovat na vzdělávání, nové dovednosti a zároveň i přátelské vztahy našich mladých nadšenců.

Aktuální informace ke kroužku Mladých hasičů lze získávat z Facebooku, nebo z webových stránek dobrovolných hasičů (www.hasici-dr.cz). Přehled výjezdů jednotky pak lze najít jak na webových stránkách, tak i v hasičské vývěsce před obchodem. V případě zájmu mezi sebe rádi přivítáme další nadšené hasiče (jak ty mladé, tak ty dospělé).

 

  Odkaz na oficiální Facebook Mladých hasičů DR, kde najdete spoustu užitečných informací: ZDE