Z činnosti dolnoradechovských hasičů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021

O tom, co se „u našich hasičů“ dělo předcházejícího tři čtvrtě roku, jste se dočetli v minulých číslech Zpravodaje. Rádi bychom opět navázali a seznámili čtenáře, sousedy i občany vesnice s událostmi SDH Dolní Radechová, které proběhly od října (až po vydání Zpravodaje) do prosince.

Jednotka měla v tomto období celkem čtyři výjezdy.

Ve čtvrtek 21. října odpoledne vyjížděli naši hasiči hned dvakrát. Nejprve odstranit spadlý strom v Červeňáku, chvíli na to pak ke spadlému stromu přes komunikaci v Hlubočkách. V neděli 31. října pomáhala jednotka opět v Hlubočkách u nehody motocyklisty a chodce. Jednotka na místě spolupracovala s Policií ČR a Rychlou záchrannou službou.

V úterý 30. listopadu vyjela jednotka do Červeňáku odklidit spadlý strom z neprůjezdné komunikace. Zásah komplikovalo silné sněžení a horší sjízdnost vozovky.

V pondělí 25. října se v okolí dolnoradechovské haly konalo cvičení dobrovolných hasičů jednotek okrsku Náchod. Akce se zúčastnily jednotky SDH Borová, Dobrošov, Dolní Radechová, Jizbice, Náchod – Běloves, Náchod – město, Vysokov. Během odpoledne došlo k prověření hasičských dovedností: práce se žebříkem, pořadová příprava, vázání uzlů využívaných při sebezáchraně, první pomoc s resuscitací a hašení automobilů s alternativními pohony. Cvičení pořádal Okrsek Náchod, ale naše jednotka se podílela na jeho organizaci.

V úterý 2. listopadu se někteří členové naší jednotky zúčastnili výcviku s vrtulníkem Policie ČR na letišti ve Velkém Poříčí. Jednalo se o instruktáž a praktické ukázky i s vlastní zkušeností plnění bambi vaku integrovaného protipožárního systému, který slouží k hašení požárů v podvěsu. Cisterna naší jednotky byla při výcviku používána k plnění bambi vaku.

Během podzimu velitelé jednotky absolvovali cyklické školení, které bylo kvůli pandemii a rok odloženo. Jeden člen pak v rámci jiného školení získal kvalifikaci „Obsluha motorové pily“.

Kroužek Mladých hasičů i přes různá omezení běží a funguje. Veškeré okresní aktivity družstev jsou zatím až do odvolání pozastaveny. Proto se snažíme zaměřovat na vzdělávání a zároveň i přátelské vztahy našich mladých nadšenců.

Aktuální informace ke kroužku Mladých hasičů lze získávat z Facebooku, nebo z webových stránek dobrovolných hasičů (www.hasici-dr.cz). Přehled výjezdů jednotky pak lze najít jak na webových stránkách, tak i v hasičské vývěsce před obchodem. V případě zájmu mezi sebe rádi přivítáme další nadšené hasiče (jak ty mladé, tak ty dospělé).

Za SDH Dolní Radechová bychom vám všem rádi popřáli klidný zbytek adventu, pokojné svátky a dny volna, radost s blízkými, pevné zdraví a úspěšný nový rok. Přejeme si také, abychom se dále mohli vídat v ulicích vesnice jako sousedé, a nemuseli jsme se potkat se zapnutými majáky při výjezdu.

 

  Odkaz na oficiální Facebook Mladých hasičů DR, kde najdete spoustu užitečných informací: ZDE