Z činnosti dolnoradechovských hasičů ve třetím čtvrtletí roku 2021

O tom, co se „u našich hasičů“ dělo v prvním pololetí roku, jste se dočetli v minulých číslech Zpravodaje. Rádi bychom opět navázali a seznámili čtenáře, sousedy i občany vesnice s událostmi SDH Dolní Radechová, které proběhly na konci června (až po vydání Zpravodaje), během letních prázdnin a v měsících září a říjen.

Jednotka měla v tomto období celkem dva výjezdy.

Před půlnocí v úterý 29. června byla povolána k odklizení spadlé lípy v obci Zábrodí. Následkem silného větru, který postihl nejen náš region, došlo v tu noc k pádu více stromů a větví. Po odklizení lípy tedy přejela jednotka odstranit další spadlý strom v obci, tentokrát na elektrické vedení. Následně odklízela strom, který ležel přes cestu před obcí Trubějov. Při zásazích v Zábrodí naše jednotka spolupracovala s místní jednotkou.

V neděli 5. září vyjížděla jednotka k požáru lesního porostu v katastrálním území Náchod – Pavlišov.

Poslední sobotu v červenci jsme spolupořádali tradiční sraz motorkářů Motožabák. Tento rok se jednalo již o patnáctý ročník této akce. Ačkoliv bylo nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření, a nikdo nevěděl, jak to akci ovlivní, byli jsme velmi mile překvapeni úspěchem a návštěvností akce. Společné vyjížďky se zúčastnilo přes 100 strojů a na večerní zábavu dorazilo 245 návštěvníků. O večerní hudební produkci se postarala opět kapela Nanovor.

19. září se naše jednotka přidala k hasičským sborům po celém Česku, aby v poledne společně před hasičskou zbrojnicí minutou ticha uctila památku dvou dobrovolných hasičů, kteří zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě v Koryčanech na Kroměřížsku.

V tomto školním roce jsme také znovu obnovili kroužek Mladých hasičů. Po rozpačitém startu, kdy nikdo nevěděl, co je a není možné, jsme se i díky vedení Okresním sdružením hasičů dokázali zorientovat v platných nařízeních a začali se těšit na společné pondělky. Ještě není znám stálý počet dětí, jelikož každou schůzku se objeví nový nadšený hasič. Jsme za to velice rádi a zároveň je to pro nás velká výzva, abychom jiskry v očích neuhášeli, ale připraveným programem je spíše rozdmýchávali v pořádný hasičský plamen.

Naši základnu ve čtvrtek 7. října zarmoutila zpráva o úmrtí nejstaršího člena pana Jaromíra Plška. Zemřel ve věku 89 let. Hasičem našeho sboru byl od roku 1950, tedy od svých 18 let. Za dobu činnosti si vysloužil Čestné uznání SDH, Čestné uznání OSH, Medaili za příkladnou práci i Medaili za zásluhy. Vždy patřil k velmi obětavým a pracovitým členům sboru. Nechyběl v hasičárně při žádné brigádě, při rekonstrukcích a úpravách vždy čile a odborně přiložil ruce k dílu a při všech akcích organizované hasiči pokaždé našel místo, kde může pomáhat a ulevit tak ostatním. S Jaromírem jsme se naposledy rozloučili v úterý 12. října na místním hřbitově.

Aktuální informace ke kroužku Mladých hasičů lze získávat z Facebooku, nebo z webových stránek dobrovolných hasičů (www.hasici-dr.cz). Přehled výjezdů jednotky pak lze najít jak na webových stránkách, tak i v hasičské vývěsce před obchodem. V případě zájmu mezi sebe rádi přivítáme další nadšené hasiče (jak ty mladé, tak ty dospělé).

 

  Odkaz na oficiální Facebook Mladých hasičů DR, kde najdete spoustu užitečných informací: ZDE